Welkom

Watersportvereniging Schipluiden is opgericht door en voor de inwoners van Schipluiden.
Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers en is een dorpse vereniging binnen de kern van Schipluiden.
De oprichting is ontstaan door invoering van een nieuw ligplaatsenbeleid en daardoor zou een groot gebrek aan ligplaatsen voor inwoners met een vaartuig ontstaan.
De Watersportvereniging heeft zich na het vernemen hiervan, volledig ingezet om voor de leden/inwoners ligplaatsen op naam te realiseren. Sinds 2004 verleend de Watersportvereniging ligplaatsvergunningen aan de leden/inwoners.
Er is sindsdien al veel werk verzet, alle aanlegvoorzieningen zijn met grote inzet van onze vrijwilligers in de kern Schipluiden geplaatst. Deze inzet is niet voor niets geweest, daar wij nu al weer ligplaatsen te kort komen. Ook hebben de vrijwilligers alle wrakken die her en der verspreid in het water lagen opgeruimd en met medewerking van de gemeente zijn deze verwijderd.
Ons beleid is dan ook dat alle vaartuigen in ons dorp netjes op vaste plaatsen liggen en door de eigenaren goed onderhouden worden.
In ons waterrijke en groene omgeving is het goed vertoeven voor varende dagrecreanten. Hiervoor hebben wij dan ook voor passanten aanlegplaatsen verzorgd in het dorp.
Hier kan van 8.00 uur tot 20.00 uur aangemeerd worden, voor o.a het bezichtigen van ons dorp, boodschappen doen of wat eten/drinken bij de plaatselijke horeca.
Intussen blijven wij ons als vereniging inzetten voor vaarplezier en verdere toekomstplannen op dit gebied.
Wij wensen u veel kijk en leesplezier op onze website.